Skip To Content
Korporacija

Korporacija

Korporativna društvena održivost

Podnosimo godišnja izvješća o održivosti, koja uključuju širok raspon tema, od zaštite okoliša i omogućavanja proizvodnje CO2-neutralnih automobila, društvene odgovornosti, upravljanja održivim nabavnim lancem, novih tehnologija i sigurnosti.

 

 

Do 1. kolovoza 2017., kada smo postali dio Stellantis, izvješća o održivosti objavili smo kao dio grupacije General Motors u dokumentu GM Izvješće o održivosti, i kao takvi ćemo biti uključeni u njihovo izvješće za 2017. Od 2018. nadalje, bit ćemo uključeni u izvještaj o korporativnoj društvenoj odgovornosti Stellantis.

 

Certifikati ISO 14001/50001

U našim proizvodnim pogonima i na određenim neproizvodnim lokacijama primjenjuju se sustavi upravljanja okolišem s certifikatom ISO 14001. Norma ISO 14001 pruža globalno priznati temelj za razvoj sustava upravljanja okolišem radi ostvarivanja ekoloških ciljeva, upravljanja obvezama u pogledu usklađenosti i poboljšanja ekološke učinkovitosti. Usto, naša tvornica u Zaragozi ima certifikat u skladu s EMAS-om. EMAS (Sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja) je dobrovoljni instrument utemeljen na EU Uredbi 1221/2009 koji pomaže tvrtkama i organizacijama svih veličina i iz svih industrijskih branši da neprekidno poboljšavaju svoju ekološku učinkovitost.

 

Većina naših sustava upravljanja energijom certificirani su u skladu s normom ISO 50001. Certifikat ISO 50001 podržava kompanije u svim industrijskim branšama u učinkovitom korištenju energije radi smanjenja troškova i uštede resursa. Tvrtkama omogućuje razvoj i provedbu politika za učinkovito korištenje energije te upotrebu analitike podataka kako bi procijenile jesu li ostvarile ciljeve.

 

Ekološka i energetska politika

Odgovornosti koje imamo u pogledu zaštite okoliša shvaćamo vrlo ozbiljno. Ekološka i energetska politika tvrtke Opel/Vauxhall služi kao okvir i smjernice za naše zaposlenike, te pruža sažetak naših obveza u pogledu zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i održivosti.

 

 

Vizija

 

Željeni cilj tvrtke Opel/Vauxhall je biti prepoznata kao vodeći proizvođač automobila koji pruža rješenja za mobilnost koja su CO₂-neutralna i bez otpada.

 

 

Ekološka i energetska načela

 

Opel/Vauxhall je opredijeljen za zaštitu ljudskog zdravlja, prirodnih resursa i okoliša. To obuhvaća usklađenost sa zakonima, ali i više od toga te uključuje integraciju ispravnih ekoloških i energetskih praksi u sve poslovne odluke. Opel/Vauxhall je usmjeren na stalno poboljšanje ekološke i energetske učinkovitosti postavljanjem odgovarajućih ciljeva, omogućavanjem potrebnih resursa i provođenjem sustava upravljanja. Sljedeća ekološka i energetska načela pružaju okvir za postavljanje ciljeva i upute osoblju tvrtke Opel/Vauxhall za obavljanje svakodnevnih radnih zadataka.

 

1. Usmjereni smo na mjere za očuvanje i obnavljanje okoliša. To uključuje smanjenje otpada i emisija, očuvanje resursa, uštedu energije i recikliranje materijala u svim fazama životnog ciklusa proizvoda.

 

2. Nastavit ćemo raditi na razvoju alternativnih pogonskih sustava i održivih usluga mobilnosti radi uklanjanja emisija onečišćujućih tvari.

 

3. Nastavit ćemo podržavati kupnju energetski učinkovitih proizvoda i usluga, kao i dizajn za poboljšanje energetske učinkovitosti.

 

4. Nastavit ćemo surađivati s državnim tijelima u svrhu razvoja stručno utemeljenih i financijski odgovornih zakona i propisa o zaštiti okoliša.

 

5. Nastavit ćemo ispunjavati obveze u pogledu usklađenosti sa zakonskim i drugim zahtjevima kojima tvrtka Opel/Vauxhall podliježe u pogledu korištenja i potrošnje energije te u pogledu energetske učinkovitosti i zaštite okoliša.

 

6. Nastavit ćemo upravljati zaštitom okoliša pomoću sustava upravljanja s certifikatom ISO 14001 ili EMAS u svojim proizvodnim pogonima. U pogledu neproizvodnih lokacija, potrebna razina sustava upravljanja bit će utvrđena u skladu s procjenama rizika. U većini naših proizvodnih pogona, za upravljanje energetskom učinkovitosti koriste se sustavi upravljanja s certifikatom ISO 50001. Upravo razvijamo strategiju za provedbu takvih sustava u svim našim proizvodnim pogonima. Neprestano ćemo poboljšavati svoje sustave upravljanja kako bismo poboljšali ekološku i energetsku učinkovitost.

 

7. Od dobavljača ćemo također zatražiti da primjenjuju sustave s certifikatom ISO 14001 / ISO 50001 ili ekvivalentne sustave. Osim toga, razmotrit ćemo kriterije za ekološku i energetsku učinkovitost prilikom odabira dobavljača.

 

8. Nastavit ćemo integrirati ekološke i energetske operativne zadatke u svoje proizvodne sustave, planiranje te održavanje i logistiku radi poticanja osobne svijesti i odgovornosti i bolje kontrole rizika.

 

9. Pristupačni smo i u stalnom dijalogu s unutarnjim i vanjskim dionicima uključujući dostupnost informacija u pogledu naše ekološke i energetske učinkovitosti i aktivno podržavamo inicijative za poboljšanje ekološke svijesti, bioraznolikosti i svijesti o energetskoj učinkovitosti.

 

10. Opredijeljeni smo za pretvorbu naše organizacije u energetski visokoučinkovitu kompaniju.