SKIP TO CONTENT
Izjave o sukladnosti

IZJAVE O SUKLADNOSTI.

Naša vozila imaju sustave koji odašilju i/ili primaju radiovalove, na koje se primjenjuju odredbe Direktive 1999/5/EZ ili 2014/53/EU.
Dodatak Korisničkom priručniku