Skip To Content

REACh

 

Opel podržava temeljne ciljeve Uredbe REACh (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, odnosno Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija proizvedenih ili uvezenih u EU-u.) – glavnog propisa za regulativu kontrole kemikalija u EU-u, čija je svrha poboljšati zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša od rizika koji mogu predstavljati kemikalije. Uredba je stupila na snagu 1. lipnja 2007.