Skip To Content

REACh

Opel podržava temeljne ciljeve Uredbe REACh (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, odnosno Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija proizvedenih ili uvezenih u EU-u.) – glavnog propisa za regulativu kontrole kemikalija u EU-u, čija je svrha poboljšati zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša od rizika koji mogu predstavljati kemikalije. Uredba je stupila na snagu 1. lipnja 2007.

Prema članku 33. Uredbe REACh proizvođači proizvoda koji sadrže tvar navedenu na Popisu predloženih tvari u koncentraciji većoj od 0,1 % (masenog udjela) dužan je potrošaču pružiti dovoljno informacija za sigurnu uporabu proizvoda.

To je u skladu s Opelovim opredjeljenjem za promicanje odgovorne proizvodnje, uporabe i rukovanja vozilima koja proizvodimo