IZJAVE O SUKLADNOSTI.

Ovo vozilo ima sustave koji odašilju i/ili primaju radiovalove, na koje se primjenjuju odredbe Direktive 1999/5/EZ ili 2014/53/EU. Proizvođači sustava izjavljuju da njihovi proizvodi udovoljavaju zahtjevima Direktive 1999/5/EZ ili Direktive 2014/53/EU.


Dodatak Korisničkom priručniku